Skip to main content
DA / EN

Evalueringer på Del B

 

Evalueringer på Del B

Senest efter 42 måneders indskrivning gennemføres den sidste evaluering af ph.d.-forløbet inden indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Formålet med denne evaluering er at gennemføre en vurdering af projektets progression, opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra kvalifikationseksamen og tilhørende ph.d.-seminar status på planlagte/gennemførte studieelementer og feedback fra hovedvejleder omkring status på afhandlingen.

Som vejleder er det din opgave at udarbejde de regelmæssige evalueringer.

Læs mere om tredje evaluering

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 19.07.2022