Skip to main content
DA / EN

Ansøgning om tildeling af stipendium efter afsluttet kandidatuddannelse (5+3-ordningen)

Ledige stipendier udbydes af fakultetets institutter og annonceres løbende på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfrister m.v. vil fremgå af stillingsopslaget. Der søges både om tildeling af stipendium og om indskrivning.

Syddansk Universitet anvender et online rekrutteringssystem til ledige stillinger. For at søge en stilling hos os skal du indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema under den stilling, du ønsker at søge. Din ansøgning vil ikke blive registreret som modtaget, hvis du indsender den på e-mail uden om systemet. Hvis du oplever tekniske problemer, skal du kontakte support@sdujob2@sdu.dk .

Det er ofte en god idé at kontakte instituttet inden udarbejdelse af ansøgningen med henblik på nærmere oplysninger om instituttets forskningsprofil, baggrunden for stipendiet, vejledningsmuligheder m.v.

Ansøgningen skal vedlægges en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal redegøre for hvilke forskningsspørgsmål der ønskes undersøgt, angive metode og teori samt skitsere en tidsplan for arbejdet, der viser, at det er realistisk at gennemføre ph.d.-projektet inden for en 3-årig periode.

Accepterede ansøgninger bedømmes af det relevante fagudvalg, som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Fagudvalget udarbejder en skriftlig bedømmelse til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende for hver ansøger:

  • En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet.
  • En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid.
  • Evt. særlige krav der må stilles til ansøgeren om tillægskurser eller lignende som forudsætning for at kunne gennemføre det pågældende ph.d.-forløb tilfredsstillende.

Udvalgets bedømmelse sendes til den enkelte ansøger til orientering.

På baggrund af fagudvalgets bedømmelser træffer ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvem der er kvalificerede til indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Dekanen træffer endelig beslutning om ansættelse af den ph.d.-studerende i samråd med institutlederen. Institutlederen kan vælge at indkalde kvalificerede ansøgere til interview, før der træffes beslutning om ansættelse.

Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.


Sidst opdateret: 06.12.2023