Skip to main content
DA / EN

Ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering uden ansættelse ved Syddansk Universitet

Indskrivning uden ansættelse ved Syddansk Universitet forudsætter, at udgifterne til ph.d.-uddannelsen finansieres på anden vis, typisk af en ekstern bevillingsgiver, der er arbejdsgiver for den ph.d.-studerende eller af den ph.d.-studerende selv.

Fakultetet opkræver en studieafgift for indskrivning af ph.d.-studerende med ekstern finansiering. Der vil typisk blive opkrævet 88.000 kr. pr. år for vejledning, administration og bedømmelse af afhandlingen.

Ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering kan indsendes løbende. Ansøgningen skal indsendes elektronisk til ph.d.-skolens sekretariat.

Ansøgningen skal vedlægges:

  • Ansøgningsskema
  •  Kopi af kandidatbevis eller anden tilsvarende adgangsgivende uddannelse inkl. eksamensresultater. Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er på norsk, svensk eller engelsk, skal ledsages af en oversættelse til dansk eller engelsk, samt en oversættelse af den officielle beskrivelse af den anvendte karakterskala.
  • CV
  • Projektbeskrivelse
  • Oplysninger om erfaring med undervisning eller anden videnformidling
  • Evt. publikationsliste
  • Udtalelse fra faglig kontaktperson fra det faglige miljø (institut), hvor projektet ønskes gennemført
  • Forhåndstilsagn vedrørende finansieringen af ph.d.-forløbet og oplysninger om kontaktperson hos den eksterne bevillingsgiver.

Ansøgningen bliver først behandlet, når der er dokumentation for den fulde finansiering af ph.d.-forløbet, herunder den ph.d.-studerendes løn, studieafgiften, udgifter til udlandsophold og -kurser samt udgifter til forskningsprojektet, herunder udgifter til dataindsamling og bistand fra administrativt personale. 

Sidst opdateret: 19.07.2022