Skip to main content
DA / EN

Lønnet ph.d.-stipendium efter 5+3-ordningen

Ansættelse som lønnet ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 1. juli 2013 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiater. Protokollat findes her.

Overenskomsten gælder for alle stipendiater, der lønnes af universitetet:

  • Universitetsstipendiater, som er tildelte fakultetsstipendier
  • Projektstipendiater, som finansieres via eksterne midler, som er fremskaffet som led i et forskningsprojekt på et institut
  • Rådsstipendiater, som af et råd eller fond er blevet tildelt et forskningsstipendium af relevans for et eller flere forskningsområder på et institut.

I henhold til overenskomsten skal den ph.d.-studerende opfylde ph.d.-bekendtgørelsens krav, og har endvidere pligt til i løbet af ansættelsesperioden at udføre arbejdsopgaver svarende til 840 timer. Opgaverne kan bestå af undervisning, formidling eller andre faglige opgaver. Der kan i særlige tilfælde bevilges reduktion i de 840 timer med tilsvarende reduktion i lønnen. Vedrørende løn, pension og øvrige ansættelsesforhold henvises til de til enhver tid gældende overenskomster og organisationsaftaler.

Sidst opdateret: 19.07.2022