Skip to main content

Regelgrundlag

Regelgrundlaget for ph.d.-uddannelsen har hjemmel i bestemmelserne i:

Bekendtgørelser og lov:
Universitetsloven  
Bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden
SU-Loven
Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium 

Interne regler:
Syddansk Universitets Vedtægt
PhD udvalgets regler for observatører i udvalget

Regelsæt for Ph.d.-uddannelsen ved Det Tekniske Fakultet (Engelsk)

Vejledninger:
Retningslinjer for erhvervsph.d.-ordningen