Forskeruddannelses-programmer

Ud over at være indskrevet ved Ph.d.-skolen, er fakultetets ph.d.-studerende typisk tilknyttet et af Det Humanistiske Fakultets forskeruddannelsesprogrammer. Forskeruddannelsesprogrammerne udarbejder kursusprogram og tager initiativ til studiekredse og andre ph.d.-aktiviteter. Desuden udbyder de - i samarbejde med Ph.d.-skolen - faglige kurser m.v. til deres ph.d.-studerende. Forskeruddannelsesprogrammerne koordinerer deres arbejde med forskeruddannelsesprogrammer ved andre universiteter på det nationale og internationale plan.

Formålet med forskeruddannelsesprogrammerne og programledernes kommissorium findes under 'Relateret indhold' nederst på siden her.

Ved Det Humanistiske Fakultet findes følgende forskeruddannelsesprogrammer med egne hjemmesider:

Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier
Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie
Litteratur, Æstetik og Kultur
Design, IT og Kommunikation
Sprog og Kommunikation 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies