Skip to main content

Forskeruddannelses-programmer

Forskeruddannelsesprogrammernes organisering

Forskerprogrammernes organisering

Ud over at være indskrevet ved Ph.d.-skolen, er fakultetets ph.d.-studerende typisk tilknyttet et af Det Humanistiske Fakultets forskeruddannelsesprogrammer. Forskeruddannelsesprogrammerne udarbejder kursusprogram og tager initiativ til studiekredse og andre ph.d.-aktiviteter. Desuden udbyder de - i samarbejde med Ph.d.-skolen - faglige kurser m.v. til deres ph.d.-studerende. Forskeruddannelsesprogrammerne koordinerer deres arbejde med forskeruddannelsesprogrammer ved andre universiteter på det nationale og internationale plan.

Formålet med forskeruddannelsesprogrammerne og programledernes kommissorium findes under 'Relateret indhold' nederst på siden her.

Ved Det Humanistiske Fakultet findes følgende forskeruddannelsesprogrammer med egne hjemmesider:

Design, IT og Kommunikation (FDIK)
Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier (FFUM)
Litteratur, Æstetik og Kultur FLÆK)
Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie (FORAH)
Sprog og Kommunikation  (FSK)