Skip to main content

Adgangskrav og krav til ansøgning

Du bør som potentiel ansøger læse kravene og anbefalingerne til udformning af ansøgningen grundigt igennem, før ansøgningen indsendes. Det er også en god ide, at du orienterer dig på det relevante institut for at se, om dit projekt kan finde indpas i forskningsmiljøet der.

Der er dels nogle krav til din uddannelsesbaggrund og dels nogle krav til selve ansøgningen, så når du søger om indskrivning, skal du være opmærksom på følgende:

Adgangskrav
Kvalifikationskravet er en relevant, afsluttet kandidateksamen med gode resultater ved ansøgningsfristen.

Sprogkundskaber
Ansøgere skal beherske engelsk på højt niveau og skal kunne tale og skrive akademisk engelsk flydende.

Ansøgningskrav
Her følger de generelle krav til ansøgningen, men vær opmærksom på at der kan være yderligere dokumentationskrav til ansøgningen og projektbeskrivelse i opslaget.

Derudover skal det elektroniske ansøgningssystem Sdujob benyttes, når du søger på baggrund af et opslag, og ansøgninger sendt pr. brev eller e-mail vil blive afvist.

Dokumentation
Følgende dokumenter skal vedlægges din ansøgning:

  • Særligt ph.d.-ansøgningsskema, der findes her
  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider inkl. tidsplan (ekskl. litteraturliste) (2.400 anslag pr. side)
  • Eksamensbeviser
  • Op til 2 af de mest relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende fil

Sprog i ansøgningen og oversættelse af dokumenter
Du kan indsende din ansøgning på følgende sprog: dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kun materiale på dansk, svens, norsk og engelsk vil blive bedømt. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

I tilfælde af at du har en grad fra et udenlandsk universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter være oversat til et af følgende sprog: dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Sidst opdateret: 28.11.2018