Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på højeste internationale niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, formidlings- og undervisningsopgaver. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudium. Heraf skal 30 ECTS-point udgøres af kursusaktiviteter. Som ph.d.-stipendiat skal man undervise eller formidle forskning på anden vis, hvilket som regel på det institut, man bliver tilknyttet og efter gældende normaftale. I løbet af din ph.d.-uddannelse, skal du desuden på et 3-6-måneders miljøskift.

Hovedvægten i ph.d.-uddannelsen ligger på tilrettelæggelse og gennemførsel af et forskningsprojekt under vejledning. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med indlevering af en ph.d.-afhandling, der forsvares med henblik på opnåelse af ph.d.-graden.

Tilknytning til universitetet

Uanset om dit stipendium er eksternt eller privat finansieret, eller du er ansat som ph.d.-stipendiat på SDU, bliver du tilknyttet et af de to humanistiske institutter, og får mindst én vejleder fra pågældende institut. Derudover bliver du indskrevet på Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet.

Ph.d.-skolen varetager administrationen omkring ind- og udskrivning, eget kursusudbud, afhandlingsbedømmelser samt indkaldelser af ph.d.-planer og evalueringer. Ph.d.-skolens ph.d.-udvalg vurderer institutternes indskrivningsanmodninger og stipendiaternes ph.d.-planer.

Institutterne står for din ansættelse, løn, kontorplads og IT-udstyr, ph.d.-forsvar samt ferie, sygdom og orlov.

I løbet af dit ph.d.-studium er du altså tilknyttet minimum to administrative enheder: ph.d.-skolen, instituttet, og dit ansættelsessted, hvis du er ansat et andet sted end universitetet. 

Diagram over din rolle som ph.d.-studerende på SDU