Skip to main content

Patientinddragelse

Vi arbejder med patient- og pårørendeinddragelse på alle niveauer, både det kliniknære, forskningsmæssige og strategiske niveau. På det kliniknære niveau arbejder vi med ”fælles beslutningstagning” samt inddragelse af patientens perspektiv ved anvendelse af Patient Rapporterede Oplysning (PRO). På det forskningsmæssige niveau inddrages relevante interessenter ifm. idegenerering, dataindsamling samt fortolkning af data. På det strategiske niveau har Onkologisk Afdeling oprettet et Brugerråd hvor både patienter og pårørende deltager i strategiske beslutninger til gavn for kommende patienter og pårørende.

Sidst opdateret: 10.06.2022