Skip to main content

Navnenyt

Connie Berthelsen er ny professor i klinisk sygepleje ved Sjællands Universitetshospital

Den 1. januar tiltræder Connie Berthelsen som ny professor ved Syddansk Universitet. Samtidig bliver hun nu den 2. professor i klinisk sygepleje ved Sjællands Universitetshospital og i Region Sjælland.

Som professor og forskningsleder på Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge fortsætter Connie Berthelsen sit stærke arbejde for bedre forløb for den ældre patient med medicinsk multisygdom.

Connie Berthelsens fokus ligger på den ældre medicinske patient og forbedring af overgange mellem hospital og hjem. Som professor med speciale i den ældre medicinske patient har Connie Berthelsen i sit forskningsprogram, The Bridging Care Program, fokus på transition (overgang) og overgangsforløb mellem hospital og eget hjem. Her er Connie Berthelsens særlige interesse at nedbringe mange af de unødige indlæggelser af ældre, som skyldes fx væskemangel, urinvejsinfektioner, forstoppelse og lungebetændelse. Ofte vil de lidelser kunne klares i kommunen, hvis sygdommene bliver diagnosticeret i tide, og patienterne får den rigtige pleje.

- Af de indlagte patienter over 65 år kunne cirka 20 % undgås, hvis hospital, kommune og praktiserende læger arbejder bedre sammen,  vurderer Connie Berthelsen, som bl.a. arbejder på at øge kapaciteten af udskrivningskoordinatorer på afdelingerne, så patienterne kommer trygt hjem til en velforberedt kommune.

- Vi kan klart gøre mere fra hospitalets side med bedre udskrivelser, så vi undgår misforståelser, og alt er klart til, kommunen kan tage over. Derfor vil jeg i mit professorat netop styrke overgangene for den ældre patient med medicinsk multisygdom - både mellem afdelinger og mellem hospital og eget hjem. Fx ved at styrke dokumentation og kommunikation, fortæller Connie Berthelsen.

Dette vil foregå gennem forsknings- og innovationsprojektet Bridging Safe Elderly Care, der er finansieret af InterReg ØKS, hvor Connie Berthelsen har modtaget 11,7 mio. kr. sammen med Lektor Gitte Bunkenborg, til udførelse af projektet over tre år.

2. professor i klinisk sygepleje ved Sjællands Universitetshospital og i Region Sjælland

Sjællands Universitetshospital har efterhånden 21 professorer, men kun en enkelt med sygeplejefaglig baggrund med Bibi Hølge-Hazelton, som blev udnævnt som professor for syv år siden. Med Connie Berthelsen er antallet af professorer i klinisk sygepleje med et slag fordoblet.

Sygeplejefaglig vicedirektør Susanne Friis er begejstret:

- Det er fantastisk, at vi får endnu en professor med en baggrund som sygeplejerske, det er meget velfortjent. Det har stor betydning, at vi får professorater indenfor de mellemlange videregående uddannelser. Udover, at vi får skabt muligheder for at få vigtig ny viden indenfor sygeplejen, så betyder det også meget, at vi har rollemodeller som Connie. Det viser, at der er flere karrieremuligheder, og det er muligt at få en forskerkarriere som sygeplejerske.

Mød forskeren

Connie Berthelsen er professor og forskningsleder på Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge.

Kontakt

Tiltrædelseforelæsning

Connie Berthelsen’s tiltrædelsesforelæsning som professor vil blive afholdt d. 9. februar 2024 kl. 14-16 i Auditoriet på Sjællands Universitetshospital, Køge. 

Redaktionen afsluttet: 29.12.2023