Skip to main content

Mark Ainsworth

Professor, ph.d. og dr. med

Telefon: Tlf.: 2965 8838
Email: Mark.Ainsworth@rsyd.dk
Webside: ORCID ID

Mark Ainsworth er professor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og en del af forskergruppen for inflammatoriske tarmsygdomme under forskningsenheden for Medicinsk Gastroenterologi. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling i 1992 ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) og sin doktordisputats i 2000 ved Syddansk Universitet.

Mark Ainsworths beskæftiger sig i sin forskning med behandling af patienter med kronisk tarmbetændelse med særligt fokus på optimering af behandlingen gennem måling af blodets indhold af lægemidler, og han er leder af flere danske og nordiske multicenter-studier, der belyser dette emne. Han har en stor videnskabelig produktion bag sig og er ofte ordstyrer og inviteret foredragsholder ved internationale videnskabelige konferencer vedrørende gastroenterologi og lægemiddelgodkendelse.

Mark Ainsworth har mere end 20 års klinisk erfaring primært fra hospitaler i Region Hovedstaden. Derudover har han haft fem års fuldtids forskningsansættelse, inklusive et toårigt forskningsophold ved University of California, San Diego, USA, og mere end fem års erfaring med godkendelse af nye lægemidler. Han har arbejdet for den danske Lægemiddelstyrelse og Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Mark Ainsworth