Skip to main content

Pårørendes udfordring i livet med demens og diagnosens betydning 

Demens kan have stor betydning for relationer mennesker imellem samt for støtte og hjælp i hverdagen, hvilket er grundlaget for studierne i dette kerneperspektiv. Fra en medicinsk vinkel er det ønskeligt, at mennesker med hukommelses/kognitive problemer udredes og undersøges så tidligt som muligt, for at afklare årsager og stille en mulig demensdiagnose. Livet med demens kan være behæftet med en række fordomme, og med en diagnose bliver man ofte set som dement og ikke som mennesket bag sygdommen. Mange frygter af samme årsag en demensdiagnose – både for dem selv og for deres pårørende, og at være pårørende kan være vanskeligt. Et af de centrale spørgsmål i dette perspektiv er: ”Hvilken betydning har sygdom/diagnose for relationer mennesker imellem, for de enkeltes livsomstændigheder samt deres oplevelse af rolle og identitetsændringer?”. Dermed ønsker dette perspektiv at skabe en indsigt i hvordan processen angående diagnosen opleves samt hvilke mekanismer som er i spil, når man som pårørende og familie skal skabe mening i den forandring demensdiagnosen medføre.

Sidst opdateret: 17.06.2020