Skip to main content
DA / EN

Hverdagsliv med demens i land og by

Hverdagslivet med demens afhænger af hvor hverdagslivet er lokaliseret. Der er f.eks. en afgørende forskel på leveforhold og boformer mellem landdistrikter og de større byer. På en lang række områder er der forskelle på hvilke vilkår og på hvilke tilbud hvorved man bedst kan understøtte det at leve med demens. Ud fra en Citizen Science tilgang arbejder vi i dette perspektiv med at undersøge to centrale temaer, den ene knytter sig til central og decentral infrastruktur og den anden til social ulighed. Social ulighed er ikke en entydig land/by problematik, men der er en voksende social ulighed mellem landboere i yderkommunerne i forhold til byboere i de større byer. Ulighed forstærkes samtidigt af, at der er flere kommunale tilbud til demensberørte i større byer end i de mere tyndt befolkede områder, hvor lokale sociale netværk og civilsamfund i højere grad må tage over. Dette kerneperspektiv vil derfor særligt fokusere på at afdække forskellene i de oplevede udfordringer og muligheder, der knyttes til hverdagslivet med demens i land og by. Således vil vi undersøge, hvordan forskellige kommuner arbejder med at skabe demensvenlige samfund, og hvordan det tværgående samarbejde foregår i bestræbelserne på at tilbyde og fastholde indsatser for demensberørte i land og i by.

Sidst opdateret: 19.07.2022