Sådan søger du ind

Fra 1. februar kan du søge om optagelse på vores bachelor- og diplomingeniøruddannelser via optagelse.dk med NemID. For at søge om optagelse skal du gøre følgende:
 1. Udfyld oplysninger om dig og evt. tidligere uddannelse.
 2. Tilknyt dit eksamensbevis og angiv evt. om du supplerer.
 3. Vælg hvilke uddannelser du vil søge.
 4. Upload evt. relevante bilag.
 5. Underskriv og godkend din ansøgning.
 6. Tjek din kvittering fra optagelse.dk (du får den med det samme).
 7. Kontroller dine oplysninger på OptagSDU.

Har du ikke NemID

Søger du uden NemID, skal du udskrive og underskrive den følgeskrivelse, der kommer, efter du har godkendt ansøgningen på www.optagelse.dk. Send følgeskrivelsen til os på admission@sdu.dk senest 15. marts kl. 12:00 (kvote 2) og senest 5. juli kl. 12:00 (kvote 1).

Har du været optaget på en videregående uddannelse før?

Du har pligt til at oplyse, hvilke videregående uddannelser du tidligere har været indskrevet på sammen med følgende oplysninger:

 • Hvor mange ECTS point du evt. har bestået, og om du stadig er indskrevet på uddannelsen.
 • Har du afsluttet uddannelsen?
 • Har du tidligere har været indskrevet på samme uddannelse, du søger optagelse på?

Dit adgangsgrundlag (eksamensbevis)

Adgangsgrundlaget er dit eksamensbevis, der ligger i eksamensdatabasen. Du tilknytter det til din ansøgning, når du opretter den. Bliver du student i år, så læs her.
Er du student før 2004, ligger dit eksamensbevis ikke i eksamensdatabasen. Upload det i stedet som et bilag og tilknyt det til din ansøgning.

Er du i gang med supplering skal du krydse af hvornår du færdiggør din supplering - husk også at notere, hvilket fag du supplerer i. Vi har ikke brug for at se en bekræftelse på din tilmelding fra dit suppleringskursus.

Dit uddannelsesvalg

Du kan søge op til 8 uddannelser, men vil altid kun få tilbudt én studieplads. Du tilbydes en studieplads på den højest mulige prioritet. Derfor skal du være ekstra opmærksom på din prioritering af uddannelserne.

Hvis du ændrer mening om rækkefølgen i din prioritering kan du ændre den helt frem til 5. juli kl. 12. Du kan ændre i din prioritering uanset om du har søgt i kvote 1 eller kvote 2.  

Hvilke bilag skal du have klar?

Dine bilag skal altid uploades og tilknyttes til ansøgningerne på www.optagelse.dk inden ansøgningsfristen. Søger du om optagelse på flere uddannelser, skal du tilknytte de bilag, der er relevante for hver af uddannelserne.

Eksempler på relevante bilag:

Særlige bilag i kvote 2

Som en del af din ansøgning i kvote 2 kan der være behov for særlige bilag. Er du i tvivl om det gælder for de uddannelser, du har søgt, kan du læse mere under Adgangskrav og optagelse på den enkelte uddannelse.

Sådan udfylder du din ansøgning på optagelse.dk

Når du har sendt din ansøgning

SDUs kommunikation om din ansøgning foregår digitalt via  Optag SDU. Det er dit eget ansvar at læse vores meddelelser grundigt og overholde de frister, vi giver dig.

Du modtager en kvitteringsmail fra optagelse.dk for hver ansøgning, du opretter. Tjek at de oplysninger, der er registreret i din ansøgning, er korrekte. På kvitteringen vil det også fremgå, hvilken dokumentation du evt. mangler at uploade. Kvitteringen kan ikke fremskaffes på ny, hvis du mister den.  

Når vi har modtaget din ansøgning fra optagelse.dk, sender vi dig en kvitteringsmail. I mailen får du dit personlige brugernavn og adgangskode til vores selvbetjening Optag SDU. Du kan også logge ind med NemID.  

Optag SDU åbner 1. februar og her kan du:

 • Følge status på din ansøgning
 • Se din invitation til optagelsesprøver, hvis du har søgt i kvote 2
 • Se tid og sted for dine optagelsesprøver, hvis du har søgt i kvote 2
 • Se vigtige beskeder om behandlingen af din ansøgning.
 • Få svar på om du får en studieplads 28. juli kl. 00.01
 • Bekræfte din studieplads senest 6. august. Du mister din studieplads, hvis du ikke bekræfter inden fristens udløb.