Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefaget i Matematik har et omfang af 90-120 ECTS, som er fordelt over 4-5 semestre. De første 45 ECTS er på bachelorniveau; de sidste 45-75 ECTS er på kandidatniveau.

Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen. I så fald opnår du ikke undervisningskompetence på gymnasialt niveau, men en grundlæggende faglig kompetence i fagets kernefaglighed.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en bachelorstuderende på 5. semester med sidefag i Matematik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
FredagKl. 8-10
Statistik (forelæsning)Kl. 10-12
Lineær algebra (forelæsning)
Kl. 10-12
Statistik (øvelser)
Kl. 10-12
Lineær algebra (eksaminatorium) 

 


Kl. 14-16
Lineær algebra (forelæsning)
Kl. 14-17
Fagretningskursus


Kl. 14-16
Programmering (forelæsning)
Kl. 16-18
Programmering(forelæsning)
 
Kl. 16-18
Programmering (øvelser)