Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Et tilvalg i Manuskriptudvikling er et fuldtidsstudium på 45 ECTS.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Manuskriptudvikling

læs her

Studieordning

Se studieordningen for tilvalg i Manuskriptudvikling. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her