Skip to main content

Uddannelsens opbygning 

Tilvalg i manuskriptudvikling - til serier varer 2 semestre og har et omfang af 45 ECTS. I det første semester læser du 15 ECTS af tilvalget, som oftest samtidig med dit bachelorprojekt, og i det andet semester læser du udelukkende tilvalget. 

 
Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kursets titel i oversigten over uddannelsens opbygning ovenfor.

Vi opdaterer vores uddannelser hvert år i maj. Så det studieforløb du ser her, kan forandre sig.