Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge optagelse på Manuskriptudvikling, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for tilvalg/sidefag indgår.

I din ansøgning skal du uploade en motiveret ansøgning. Ansøgningen (max. 2 sider á 2100 typeenheder) skal indeholde en beskrivelse af, hvem du er, din baggrund og erfaring inden for fagområdet, og hvorfor du ønsker at læse manuskriptudvikling.

For at dokumentere skrivetalent skal du også uploade en skriveprøve på 1-2 sider. Prøven skal vise dit skrivetalent/din skrivepassion. Det kan i princippet være en hvilken som helst tekst. Men det foretrækkes, at man afleverer noget manuskriptrelateret, fx et uddrag fra et manuskript, en lille scene, en synopsis til en filmide, en karakterudvikling eller lignende. Det behøver ikke at være perfekt sat op, bare det svarer til 1-2 normalsider og viser, hvordan du skriver. Tænk gerne i situationer, hvor nogen gør noget eller siger noget, fremfor i indre monolog

Ved bedømmelsen og vurderingen af hvem der tilbydes plads på uddannelsen, lægger vi vægt på skrivetalent, kreativitet, formuleringsevne, skriveteknik, relevant erfaring, selvstændighed og 'forfatterens' særkende ift. stil og indhold i tekstproduktionen. 

 Læs mere om optagelse på tilvalg/sidefag
Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu