Skip to main content

Adgangskrav

Du kan søge optagelse på Manuskriptudvikling, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for tilvalg/sidefag indgår.

Udvælgelseskriterier

  • Fagligt begrundet ansøgning

    I din ansøgning skal du uploade en fagligt begrundet ansøgning. Ansøgningen (max. 2 sider á 2400 typeenheder) skal indeholde en beskrivelse af, hvem du er, din faglige baggrund og erfaring inden for fagområdet, og hvordan dette relaterer sig til manuskriptudvikling.

  • Prøve for skrivetalent

    For at dokumentere skrivetalent skal du også uploade en skriveprøve på 1-2 sider. Prøven skal vise dit skrivetalent/din skrivepassion. Det kan i princippet være en hvilken som helst tekst. Men det foretrækkes, at du afleverer noget manuskriptrelateret, fx et uddrag fra et manuskript, en lille scene, en synopsis til en filmidé, en karakterudvikling eller lignende. Det behøver ikke at være perfekt sat op, bare det svarer til 1-2 normalsider og viser, hvordan du skriver. Tænk gerne i situationer, hvor nogen gør noget eller siger noget, fremfor i indre monolog.

Ved bedømmelsen og vurderingen af hvem der tilbydes plads på uddannelsen, lægger vi vægt på skrivetalent, kreativitet, formuleringsevne, skriveteknik, relevant erfaring, selvstændighed og 'forfatterens' særkende ift. stil og indhold i tekstproduktionen. 

 Læs mere om optagelse på tilvalg/sidefag