Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På denne uddannelse har du mange muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for:

 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i frie opgaver? 

mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i uddannelsen.

Selvom to studerende tager denne uddannelse går de ikke ud ad døren med præcis de samme kompetencer. Det betyder, at vores studerende løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres uddannelse. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Videoen handler om når du vælger kandidatuddannelse, men der er også gode pointer til dig som skal vælge sidefag/tilvalg.

Eksempler på, hvad studerende fra denne uddannelse har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad tidligere studerende på denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er ikke udtømmende - du vil finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabe sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i manuskriptudvikling er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • omsætte de anvendte teorier og metoder i egne manuskriptudviklinger.
 • foretage analyser af fiktionsspillefilm og manuskripter.
 • generere og udvikle ideer til fiktionsspillefilm.
 • vurdere og begrunde relevansen af forskellige teoritraditioner i forhold til forskellige analytiske genstandsfelter.
 • på et fagligt grundlag indgå i en dialog med underviser og medstuderende angå-ende egne og andres analyser.
 • give og modtage kritik på egne og andres manuskripter.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det du kan bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • skabe sig et overblik og håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, herunder at forholde sig til og håndtere filmbranchens rammebetingelser i eget udkast til spillefilmsmanuskriptudvikling.
 • selvstændigt indgå i fagligt samarbejde omkring manuskriptskrivning og udviklingsprocesser med en professionel tilgang.
 • selvstændigt indgå i det faglige samarbejde med underviser og medstuderende, herunder blandt andet at kunne arbejde disciplineret og målrettet med stoffet.
 • forholde sig refleksivt til egne læringsbehov.
 • forstå og anvende faglige tekster på engelsk.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.