Skip to main content

Sidefag

Datalogi

Bachelorforløb

Bachelordelen af sidefaget i Datalogi har et omfang af 45 ECTS, som er fordelt over 2 semestre. Opbygningen afhænger af dit centrale fag.

Se beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Se beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Se beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Sidst opdateret: 19.01.2024