Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Sidefaget i Datalogi er tilrettelagt, så du kan opnå undervisningskompetence i Datalogi på gymnasieniveau, hvis du tager sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau. Andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel professionshøjskoler, vil dog også være relevante arbejdspladser for kandidater med sidefag i Datalogi.

Derudover udvider sidefaget i Datalogi dine jobmuligheder ved at kvalificere dig til at løse problemer inden for dit centrale fag, der kræver en datalogisk tilgang – enten som programmør eller i samarbejde med dataloger.

Kompetenceprofil

Hvad er det egentlig, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager et sidefag i Datalogi? For en arbejdsgiver er du dine kompetencer.

Som dimittend med sidefag i Datalogi på bachelorniveau kan du:

 • udvikle og forlænge ikke-trivielle programmer i et eller flere programmeringssprog
 • beskrive og analysere datalogiske problemstillinger ved hjælp af metoder og modelleringsformalismer fra datalogiens kerneområder og de matematiske støttediscipliner

Som dimittend med sidefag i Datalogi på bachelorniveau kan du derudover:

 • designe og implementere en relationel database
 • diskutere beregningsstyrken af forskellige modeller for beregning
 • anvende og diskutere et udvalg af følgende emner:
  • metoder til at strukturere udviklingen af store softwaresystemer
  • principper for konstruktion af computerhardware og styresystemer
  • andre programmeringsparadigmer end det objektorienterede
  • randomiserede algoritmer
  • forskellige beregningsproblemers iboende kompleksitet
  • løsning af optimeringsproblemer ved lineær og heltalsprogrammering
 • beskrive et udvalg af specialiserede modeller og metoder udviklet inden for datalogi, herunder emner fra fagets forskningsfront