Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden mellemlang videregående uddannelse.

Du kan søge om optagelse, hvis du har en: 

 • Sundhedsfaglig bacheloruddannelse fra et universitet

Du kan også søge, hvis du har en professionsbacheloruddannelse eller en anden mellemlang videregående uddannelse inden for:

 • Sygepleje
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Afspændingspædagogik
 • Psykomotorik
 • Jordemoderkundskab
 • Biomedicinsk laboratorieanalyse
 • Radiografi
 • Ernæring og sundhed eller ernæring og husholdningsøkonomi
 • Global Nutrition and Health

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges kvalificerede ansøgere ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse - Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnet et gennemsnit af de fag der er bestået på ansøgningstidspunktet
 • Relevant udviklings- og/eller forskningsarbejde
 • Ved ansøgningstidspunktet har mindst 2 års praksiserfaring inden for deres kliniske område

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Har du derimod en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS     

Optag & Uddannelsesstøtte Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 07.12.2021