Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse skal du have en relevant uddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende professionsbacheloruddannelser eller anden mellemlang videregående uddannelse inden for:

 • Sygepleje
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Afspændingspædagogik
 • Psykomotoroik
 • Jordemoderkundskab
 • Biomedicinsk laboratorieanalyse
 • Radiografi
 • Ernæring og sundhed eller ernæring og husholdningsøkonomi
 • Global Nutrition and Health

Du kan også søge om optagelse, hvis du har bestået en sundhedsfaglig bacheloruddannelse ved et universitet.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere ud fra følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

 • Ansøgere med Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse (30 ECTS) i henhold til BEK nr. 827 af 1. juli 2011 og BEK nr. 146 af 9. marts 2005, bestået i årene fra 2010-2014 (bevis vedlægges ansøgningen)
 • Karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse, herunder karakter i professionsbachelorprojektet.
 • Ansøgere med relevant udviklings- og/eller forskningsarbejde
 • Ansøgere der ved ansøgningstidspunktet har mindst 2 års praksiserfaring inden for deres kliniske område
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies