Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse skal du have en relevant uddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende professionsbacheloruddannelser eller anden mellemlang videregående uddannelse inden for:

 • Sygepleje
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Afspændingspædagogik
 • Psykomotoroik
 • Jordemoderkundskab
 • Biomedicinsk laboratorieanalyse
 • Radiografi
 • Ernæring og sundhed eller ernæring og husholdningsøkonomi
 • Global Nutrition and Health

Du kan også søge om optagelse, hvis du har bestået en sundhedsfaglig bacheloruddannelse ved et universitet.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges kvalificerede ansøgere ud fra følgende kriterier:

 • karaktergennemsnit
 • kurser inden for videnskabelig teori og metode
 • ansættelse i en specialiseret erhvervsfunktion med ansvar for et fagligt speciale og/eller ansvar for evaluering og kvalitetsudvikling
 • dokumentation for erfaring med evidensbaseret praksis
 • dokumentation for erfaring med evaluering og kvalitetsarbejde eller kan dokumentere erfaring med videnskabelige projekter
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS