Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Din kandidatuddannelse svarer til 2 års fuldtidsstudier

Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Uddannelsen er opdelt i 8 kvarterer (moduler, inkl. valgfrie moduler samt kandidatspeciale). Hvert modul omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger.

Som studerende vil du som udgangspunkt have 3 undervisningsdage om ugen.

Hvad betyder antal undervisningsdage? Et modul på 5 ECTS vil som hovedregel have 1 undervisningsdag om ugen. Ved 10 ECTS vil det være 2 undervisningsdage og 15 ECTS 3 undervisningsdage (dette er med forbehold for ændringer). Du skal være opmærksom på, at antal undervisningsdage ikke svarer til den arbejdsindsats, der forventes til det enkelte modul, idet du skal afsætte tid til fx forberedelse. Således svarer 1 ECTS point til 27,5 arbejdstimer for den studerende. Et modul på 5 ECTS svarer derfor til 137, 5 arbejdstimer og et modul på 15 ECTS svarer til et fuldtidsstudie, dvs. 412 arbejdstimer fordelt over de 9 uger.

 

 For yderligere information om uddannelsens opbygning henvises til studieordningens beskrivelse. 

Undervisningsevaluering

Uddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringerne bruges af studienævn og undervisere til planlægning og justering af undervisningen og uddannelsen, så du som studerende får de bedst mulige rammer for at opnå dine læringsmål.

Læs mere

Sidst opdateret: 12.11.2021