Skip to main content

Adgangskrav

Kandidatuddannelsen i Samfundsfag udbydes kun som 2-faglig. Det vil sige, at du skal have en 2-faglig bacheloruddannelse med en relevant fagkombination for at være kvalificeret til optagelse. Du kan søge om optagelse, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

  • Bacheloruddannelsen med centralfag i Samfundsfag (135 ECTS) fra SDU og et sidefag (45 ECTS), der kan fortsættes på kandidatniveau - giver dig retskrav på optagelse.
  • Bacheloruddannelse med centralfag i Samfundsfag (135 ECTS) fra et andet dansk universitet og et sidefag (45 ECTS), der kan fortsættes på kandidatniveau. 

Bemærk, at optagelse på kandidatsidefagsdelen forudsætter bachelorsidefag i samme fag fra gymnasiefagrækken.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit i den relevante, adgangsgivende uddannelse.
  • Faglig relevant erhvervsrettet erfaring: vedlæg et CV med faglig relevant erhvervsrelateret erfaring (praktik, betalt arbejde, frivilligt arbejde osv.). Du har max 1.200 tegn inkl. mellemrum. Der skal vedlægges dokumentation i form af arbejdskontrakt, bekræftelse fra arbejdsgivere/praktiksted eller lignende. 
  • Der gives maks. 1 point for faglig relevant erhvervsrettet erfaring, som lægges oveni karaktergennemsnittet. 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.