Skip to main content

Centralfag i samfundsfag (Cand.soc.) er et fuldtidsstudium på i alt 75 ECTS. Hertil kommer et tilvalgsfag på 45 ECTS. Centralfag i samfundsfag på kandidatuddannelsen består af et antal konstituerende fagelementer. De konstituerende fagelementer udgør 65 ECTS:  

  • Politologiske valgfag
  • Økonomiske principper og politik
  • Speciale 

Derudover indeholder uddannelsen også et valgfrit fag på 10 ECTS  

Politologiske fag

Alle fag der udbydes af Institut for Statskundskab er politologiske. Efter ansøgning, til studienævn for statskundskab, kan fag taget på andre institutter eller institutioner godkendes som politologiske fag. Mulige politologiske valgfag fremgår af punktet "fagbeskrivelser" under menuen "uddannelsens opbygning".

 

Valgfrie fag

Valgfrie fag kan tages indenfor det samfundsvidenskabelige eller humanistiske område. Alle fag på dagstudierne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet er forhåndsgodkendt som valgfrie fag.

Den studerende skal imidlertid altid søge om optag på et givent fag ved det studienævn, som det ønskede fag udbydes af. Hvis den studerende ønsker at følge et projektorienteret forløb (praktik), svarende til (10 ECTS), erstatter forløbet et valgfrit fag (10 ECTS).

Her kan du finde studieordninger for kandidat uddannelsen i Samfundsfag, centralfag.

Du kan læse mere om fagene i fagbeskrivelserne, hvis du ønsker at vide mere.