Skip to main content

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i maskinteknik fra SDU - giver retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelser i Maskinteknik fra DTU, AU og AAU
 • Diplomingeniøruddannelse i maskinteknik fra SDU, forudsat at du har bestået følgende 3 fag som valgfag eller supplering:
  • Svingningslære (5 ECTS)
  • Programmering og numerisk analyse (5 ECTS)
  • Matematik 3 (5 ECTS)
 • Diplomingeniøruddannelser i Maskinteknik fra DTU, AAU og AU, forudsat at du har bestået:
  • Matematik (mindst 15 ECTS)
  • Grundlæggende svingningslære (5 ECTS)
  • Grundlæggende programmering (5 ECTS)

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. For at komme i betragtning skal den som minimum indeholde:

 • 15 ECTS i matematik
 • 10 ECTS i statik og styrkelære
 • 5 ECTS i grundlæggende programmering
 • 20 ECTS i maskinteknik (inkl. materialeteknologi, maskinelementer, maskinkonstruktioner og CAE)

Når du har søgt, vil fakultetet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende. 

Krav til sprogkundskaber

Hvis din bachelor ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine sprogkundskaber, fx vha. dit gymnasiebevis:

 • Du skal have bestået Engelsk B med minimum 2,0 i karaktergennemsnit
 • Du skal have bestået Dansk A – eller dokumentere, at din bacheloruddannelse er undervist på dansk i Danmark

Hvis du ikke opfylder kravene vha. et dansk eksamensbevis, kan du læse om andre måder at dokumentere dit sprogniveau

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.