Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

På civilingeniøruddannelsen i mekanik får du et dybere kendskab til materialer, konstruktionsmetoder og analyseværktøjer, så du bliver i stand til at konstruere alt lige fra høreapparater, til robotter og til store vindmøllekonstruktioner. Du får specialviden om matematisk modellering, simulering og analyse af mekaniske konstruktioner.

1. og 2. semester

På 1. og 2. semester har du en række obligatoriske fag inden for kontinuummekanik, avanceret finite element metode (FEM), programmering, strukturel optimering, rotordynamik, stabilitet og svingninger. Alt sammen noget, du har stiftet bekendtskab med på din forudgående bacheloruddannelse, men nu får mulighed for at gå i dybden med. Afhængig af din specialisering, vil du komme til at arbejde teoretisk og eksperimentelt med emner som fx strukturelle vibrationer og fluid mekanik. Dermed får alle studerende et fælles og bredt fundament, som gør, at du uanset specialisering kan bruge uddannelsen i en række forskellige jobsammenhænge.

3. og 4. semester

De næste to semestre bruger du på at fordybe dig inden for den valgte specialisering. Det 3. semester giver mulighed for at vælge valgfag og integrere færdigheder, hvorimod det 4. semester er dedikeret til det afsluttende speciale. Du vælger selv emnet. Specialet bygger videre på de kompetencer, du har opnået gennem de obligatoriske og valgfrie fag. Specialet vil typisk blive udført i tilknytning til en af forskningsgrupperne fra SDU og/eller i samarbejde med en privat virksomhed.