Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • folkesundhedsvidenskab - uddannelsen fra SDU giver dig retskrav på optagelse
 • medicin
 • klinisk biomekanik
 • idræt og sundhed
 • humanbiologi
 • odontologi
 • biomedicin
 • farmaci
 • sundhedsfremme
 •  psykologi

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en af følgende professionsbacheloruddannelser:

 • sygeplejerske
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • radiograf
 • ernæring og sundhed
 • jordemoder
 • bioanalytiker
 • Global Nutrition and Health
 • lærer med linjefag/specialisering i idræt/sundhed

Har du en tilsvarende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, vil studiet vurdere din uddannelse, efter du har søgt.

Måske skal du supplere

Hvis din adgangsgivende uddannelse ikke har givet dig grundlæggende sundhedsvidenskabelig viden inden for statistik, epidemiologi og videnskabsteori, skal du bestå et suppleringsforløb efter optagelse. Forløbet er på 7,5 ECTS, og du skal betale for at deltage i det.

Læs fagbeskrivelsen for suppleringskurset (engelsk)

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes nedenstående kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav. Der udvælges udelukkende på baggrund af indholdet af den adgangsgivende bachelor, og der skal derfor hverken medsendes motiveret ansøgning eller CV. Hvert af nedenstående kriterier udløser ét point. Ansøgere prioriteres efter det samlede pointtal. I tilfælde af pointlighed, tildeles pladserne på baggrund karaktergennemsnit for den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

A) Universitetsbachelor indenfor sundhedsvidenskab: 
    • folkesundhedsvidenskab
    • medicin 
    • klinisk biomekanik 
    • idræt og sundhed 
    • humanbiologi
    • odontologi
    • biomedicin 
    • farmaci
    • psykologi
    • sundhedsfremme
B) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor kvantitativ analyse (biostatistik, statistik, matematik etc.)
C) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor epidemiologi
D) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor kvalitative metoder
E) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor generelle forskningsmetoder/videnskabsteori
F) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor sundhedsfremme/sundhedspædagogik/adfærdsvidenskab
G) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor samfundsvidenskab/økonomi
H) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) indenfor biologi/fysiologi/medicin
I )Minimum karakteren 10 (ECTS-karakter B) i statistik eller lignende fag (af minimum 3 ECTS).
J) Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) taget i et andet land end uddannelsens (udveksling)

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

 

Fik du ikke søgt?

Fra 10. juni åbner vi for ansøgning til ledige pladser. Indtil da offentliggøres de ledige pladser løbende. Skriv dig op, og modtag e-mails med nyt om ledige pladser.

Skriv dig op nu

SDU Studieservice i Esbjerg Syddansk Universitet
 • Degnevej 14
 • Esbjerg - DK-6705
 • Telefon: +45 6550 1103

Sidst opdateret: 28.01.2021