Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge optagelse på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bachelor i Folkesundhedsvidenskab fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Medicin
 • Klinisk biomekanik
 • Idræt og sundhed
 • Humanbiologi
 • Odontologi
 • Biomedicin
 • Farmaci
 • Sundhedsfremme
 • Psykologi

Du kan dertil søge om optagelse, hvis du har en af følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Radiograf
 • Ernæring og sundhed
 • Jordemoder
 • Bioanalytiker
 • Global Nutrition and Health
 • Lærer med linjefag/specialisering i idræt/sundhed

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Når du har søgt, vil Studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU,  skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav baseret på et pointsystem der tager  udgangspunkt i indholdet af den adgangsgivende bachelor.

Derfor skal der ikke medsendes en motiveret ansøgning eller CV. 

Hvert af nedenstående kriterier udløser ét point:

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Medicin 
 • Klinisk biomekanik 
 • Idræt og sundhed 
 • Humanbiologi
 • Odontologi
 • Biomedicin
 • Farmaci
 • Psykologi
 • Sundhedsfremme

Enkeltfag: Minimum 1 fag á minimum 3 ECTS for følgende fagområder: 

 • Kvantitativ analyse (biostatistik, statistik, matematik etc.)
 • Epidemiologi
 •  Kvalitative metoder
 • Generelle forskningsmetoder/videnskabsteori
 •  Sundhedsfremme/sundhedspædagogik/adfærdsvidenskab
 • Samfundsvidenskab/økonomi
 • Biologi/fysiologi/medicin
 • Karakteren 10 eller derover (ECTS-karakter B eller A) i statistik eller lignende fag (min. 3 ECTS)
 • Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) taget i et andet land end uddannelsens (udveksling)

Ansøgere prioriteres efter det samlede pointtal. I tilfælde af pointlighed, tildeles pladserne på baggrund karaktergennemsnit for den adgangsgivende uddannelse.

Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Supplering 

Hvis din adgangsgivende uddannelse ikke har givet dig den grundlæggende sundhedsvidenskabelige viden inden for statistik, epidemiologi og videnskabsteori, skal du bestå et suppleringsforløb i perioden efter optagelsen og inden studiestarten. Forløbet er på 7,5 ECTS, og du skal betale for at deltage i det.

Bemærk i forbindelse med optag på ledige pladser: Efter 15. juli kan du kun blive optaget på uddannelsen, hvis det vurderes, at du ikke skal følge suppleringskursus. Læs fagbeskrivelsen for suppleringskurset (engelsk)

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.