Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Datalogi varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre. Uddannelsen kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

På den et-faglige kandidatuddannelse i Datalogi kan du specialisere dig inden for et datalogisk forskningsområde og/eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Du kan se en oversigt over uddannelsens opbygning i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Den to-faglige kandidatuddannelse med Datalogi som centralt fag er for dig der har kombineret Datalogi med et sidefag på din bacheloruddannelse, og som ønsker at fortsætte med begge fag på din kandidatuddannelse.

Du kan se en oversigt over uddannelsens opbygning i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Specialiseringer

Hver specialisering består af en række anbefalede valgfri kurser og projekter, som vi anbefaler, at du vælger imellem, hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende forskningsområde.


Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Datalogi. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Cryptographic Engineering (forelæsning)

Kl. 8-10
Cryptographic Engineering (forelæsning)

Kl. 8-10
Cryptographic Engineering (eksaminatorium)
Kl. 12-14
Microservices og Dev(Sec)Ops (forelæsning)
Kl. 12-14
Netværksprogrammering: Teori og anvendelser (eksaminatorium)

Kl. 14-16
Introduktion til grafteori (forelæsning)
Kl. 14-16
Microservices og Dev(Sec)Ops (forelæsning)
Kl. 14-16
Netværksprogrammering: Teori og anvendelser (forelæsning)
Kl. 14-16
Microservices og Dev(Sec)Ops (forelæsning)
Kl. 16-18
Introduktion til grafteori (forelæsning)