Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Datalogi skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i Datalogi fra SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller Aalborg Universitet. Uddannelsen fra SDU giver dig retskrav på optagelse

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse, der indeholder datalogiske fagelementer svarende til minimum 100 ECTS. Følgende fagområder skal indgå: 

  • Programmering (mindst 15 ECTS)
  • Algoritmer, datastrukturer og kompleksitet (mindst 15 ECTS)
  • Computersystemer, herunder maskinarkitektur og styresystemer (mindst 15 ECTS)
  • Matematiske støttefag til datalogi, herunder diskret matematik (mindst 10 ECTS)
  • Databaser (mindst 5 ECTS)

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Retskrav

Når du består bacheloruddannelsen i Datalogi ved Syddansk Universitet, har du ret til optagelse på kandidatuddannelsen, hvis du søger ind i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Vær opmærksom på, at du mister dit retskrav, hvis du ikke søger inden ansøgningsfristen – se information om frister nedenfor.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Søg ind nu til studiestart i februar

Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Sådan søger du