Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse hvis du har en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen henvender sig bredt til studerende inden for alle fagområder. Uddannelsen er dog målrettet studerende der ikke i forvejen har en baggrund i Software Engineering eller Datalogi.

Hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet, er det desuden et krav at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk – eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau. Læs mere om krav til danskkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav: 

  • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
  • Din fagligt begrundede ansøgning, som dækker følgende spørgsmål:
    - Hvad er din bachelor baggrund, og hvorfor vil du læse data science?
    - Hvilke kurser i data science er du særligt interesseret i?
    - Hvorfor har du valgt at læse data science i Odense?

Ansøgningen må maksimum fylder 1000 tegn for hvert spørgsmål.

Karaktergennemsnittet vægter 50%, og den fagligt begrundede ansøgning vægter 50 %.