Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en adgangsgivende bacheloruddannelse. 

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis din bacheloruddannelse som minimum indeholder 60 ECTS inden for biokemi/genetik/molekylærbiologi eller datalogi/matematik/statistik/fysik. 

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser - listen er ikke udtømmende:

 • Bacheloruddannelse i bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk biomedicin fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi og bioteknologi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i biokemi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i datalogi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i farmaci fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysiske fag fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i kemi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i matematik fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i datalogi fra Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysik fra Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i kemi fra Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i matematik fra Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i anvendt matematik fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biomedicin fra Syddansk Universitet
 • Bachelor i Biomedicinsk informatik fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i datalogi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i farmaci fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysik fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i kemi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i matematik fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i nanobioscience fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (Software Engineering) fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi) fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (fysik og teknologi) fra Syddansk Universitet
 • Diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra  Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i datalogi fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysik fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i kemi fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i matematik fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i nanoteknologi fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i bioteknologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i datalogi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysik fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i kemi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i matematik fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær biologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær medicin fra Aarhus Universitet

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Derfor skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet. 

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september 

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Engelsk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS      

Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 10.09.2021