Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Biomedicinsk informatik skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis din bacheloruddannelse som minimum indeholder 60 ECTS inden for biokemi/genetik/molekylærbiologi eller datalogi/matematik/statistik/fysik.

Følgende uddannelser opfylder kravene - listen er ikke udtømmende:

 • Bacheloruddannelse i anvendt matematik fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi og bioteknologi fra Københavns Universitet 
 • Bacheloruddannelse i biokemi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biomedicin fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet eller Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i datalogi fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i farmaci fra Syddansk Universitet eller Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysik fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Bacheloruddannelse i fysiske fag fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i kemi fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i matematik fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær biologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær medicin fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i nanobioscience fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i nanoteknologi fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk biomedicin fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (Software Engineering) fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi) fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (fysik og teknologi) fra Syddansk Universitet
 • Diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi fra Syddansk Universitet

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS