Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.  

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis din bacheloruddannelse indeholder 60 ECTS inden for biokemi/genetik/molekylærbiologi. Der optages ikke længere ansøgere med en bacheloruddannelse inden for datalogi/matematik/statistik/fysik.

Herefter vil følgende uddannelser være adgangsgivende:

 • Bacheloruddannelse i biologi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biomedicin fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i farmaci fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i nanobioscience fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi og bioteknologi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i biokemi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i farmaci fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra  Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i nanoteknologi fra Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelse i biologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i bioteknologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær biologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i molekylær medicin fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet. 

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.