Skip to main content

Adgangskrav og optagelse, Biomedicin (Kandidat)

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Biomedicin skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

  • Biomedicin fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
  • Molekylær medicin fra Aarhus Universitet
  • Molekylær biomedicin fra Københavns Universitet

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der indeholder minimum 60 ECTS inden for biokemi og molekylær biologi foruden grundlæggende fagelementer inden for farmakologi, fysiologi og anatomi. Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

  • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS