Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biomedicin varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Biomedicin. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Medicinsk neurobiologi (forelæsning)
Kl. 8-10
Medicinsk neurobiologi (eksaminatorium)
Kl. 9-10
Molekylær patofysiologi (forelæsning)
Kl. 8-10
Medicinsk neurobiologi (forelæsning)
Kl. 9-10
Specialeforberedende kursus (forelæsning)
Kl. 10-12
Molekylær patofysiologi (forelæsning)


Kl. 10-12
Præcisionsmedicin (forelæsning)
Kl. 10-12
Farmakologi B (forelæsning)

Kl. 12-14
Præcisionsmedicin (forelæsning)

Kl. 12-13
Præcisionsmedicin (eksaminatorium)
Kl. 12-14
Molekylær patofysiologi (eksaminatorium)
Kl. 14-16
Molekylær patofysiologi (forelæsning)