Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Erhvervskandidatuddannelsen i jordemodervidenskab forventes at kvalificere til ansættelse i stillinger som:

 • klinisk jordemoderspecialist
 • uddannelses- og undervisningsstillinger i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren
 • udviklings-, projekt- og procesledelsesstillinger

samt forsknings-, udviklings- eller administrative stillinger indenfor:

 • det kommunale område
 • det regionale område
 • det statslige område
 • den private sektor

Erhvervskandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret udvikling af jordemoderfaget, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikrer mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.

 • Mød de studerende

  En studerende fortæller om uddannelsen

  I videoen kan du høre en studerende på erhvervskandidaten i Jordemodervidenskab fortælle om uddannelsen.