Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Erhvervskandidatuddannelsen i jordemodervidenskab forventes at kvalificere til ansættelse i stillinger som:

  • klinisk jordemoderspecialist
  • uddannelses- og undervisningsstillinger i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren
  • udviklings-, projekt- og procesledelsesstillinger

samt forsknings-, udviklings- eller administrative stillinger indenfor:

  • det kommunale område
  • det regionale område
  • det statslige område
  • den private sektor

Erhvervskandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret udvikling af jordemoderfaget, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikrer mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.

Hør studerende fortælle om sin uddannelse

Kom med en tur til SDU Odense