Skip to main content

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Som erhvervskandidat tager du en toårig kandidatuddannelse tilrettelagt som et fireårigt deltidsforløb.

Gennem hele forløbet vil du typisk have mellem 1-2 ugentlige undervisningsdage samtidig med, at du har en fagrelevant beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Dette er et krav for at blive optaget på og følge uddannelsen.

Uddannelsens 4 år er opdelt i otte semestre, som hver består af 2 kvartaler. Hvert kvartal omfatter 7 ugers undervisning efterfulgt af en eksamensperiode på 2 uger.

Det vil sige, at du følger og afslutter et eller flere fag 2 gange pr.  semester. 


Vigtigt med en fleksibel arbejdstidsaftale

Det er vigtigt, at du sammen med din arbejdsgiver får lavet en fleksibel arbejdstidsaftale, så den passer bedst muligt med den studieaktivitet, du vil få på studiet (se forløbsmodel for uddannelsen her).

Vi anbefaler, at der er perioder, hvor du arbejder mindre og andre perioder, hvor du arbejder mere end de gennemsnitlige 25 timer om ugen.

Hen over sommeren er der fx ikke studieaktivitet i juli og august, ligesom nogle kvartaler vil være uden undervisning eller kun have en undervisningsdag om ugen.

I disse perioder ville du kunne arbejde mere for at kunne arbejde mindre i de kvartaler, der har mere undervisningsaktivitet og stadig have 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm).