Skip to main content
DA / EN

Kompetenceprofil

Særligt fokusområde for profilen Forretningsorienteret markedsudvikling 

Profilens fokus er på markedsudvikling. Kandidaten har dybdegående viden om: Business to business marketing, Innovation, Markedskommunikation, Strategi og Økonomisk forretningsudvikling samt ledelse. Kandidaten har desuden opnået viden om og færdigheder i at vurdere de faktorer, som har indflydelse på virksomheders intra- og inter-organisatoriske forandringsprocesser og ledelsen heraf samt i anvendelsen af avancerede videnskabelige metoder og strategiske modeller. Kandidaten har kompetencer i at definere og gennemføre opgaver, der sikrer forståelse og løsning af komplekse problemstillinger vedrørende markedsvilkår og forretningsudvikling. Endelig har kandidaten kompetence i at definere og gennemføre egen læring og sikre sin fortsatte faglige udvikling.
Alle profiler i Erhvervskandidat (Master degree) i erhvervsøkonomi deler den samme generelle kompetenceprofil. Hver profil har derudover et givet fokusområde, hvor de studerende indenfor dette vil få speciel viden, færdig og kompetencer (for den aktuelle profil er dette beskrevet ovenfor)
Nedenfor den generelle kompetenceprofil for Erhvervskandidat (Master degree) i Erhvervsøkonomi, cand.merc.
Generel kompetencebeskrivelse for Erhvervskandidat I Erhvervsøkonomi, cand.merc.

 

Viden og forståelse

En kandidat i erhvervsøkonomi, cand.merc. har viden, som inden for profilens område er baseret på den højeste internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante problemstillinger.

 

Færdigheder

Kandidaten kan udvælge og anvende avancerede videnskabelige metoder og teorier til indsamling af data og foretage komplekse analyser af virksomhedens forhold og opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Kandidaten kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, virksomhedens ledelse og omgivelser.

 

Kompetencer

En kandidat i erhvervsøkonomi kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige samt selvstændigt igangsætte og gennemføre samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar under overvejelse af etiske og omverdenmæssige konsekvenser. Kandidaten kan tage ansvar for egen faglig udvikling. Kandidaten har kompetence til beskæftigelse i den offentlige og den private sektor til løsning af ledelses- og specialistopgaver.
 

Sidst opdateret: 13.10.2022