Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Diagrammet nedenfor viser en oversigt over profilens opbygning og fag, som er inkluderet i profilen. Uddannelsen har en længde på 4 år og består af obligatoriske fag på studiets 2 første år, valgfag og/eller udlandsophold på studiets 3. år og skrivning af kandidatspecialet på uddannelsens 4. år. 

Du kan få yderligere information omkring profilens indhold og fag i studieordningen for Erhvervskandidat i Erhvervsøkonomi samt profilbeskrivelsen for profilen Forretningsorienteret markedsudvikling

Du kan læse mere om de enkelte fag i fagbeskrivelserne, som vil blive lagt på web oversigten til højre omkring april 2019.

 

Sidst opdateret: 22.01.2024