Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav til erhvervskandidatuddannelser

Krav til uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden uddannelse på et tilsvarende niveau. Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav på siderne for de enkelte uddannelser.

Når du søger optagelse på en erhvervskandidatuddannelse, er det som udgangspunkt kun din bacheloruddannelse, der kigges på. Har du bestået andre uddannelser eller kurser efter afslutningen af din bacheloruddannelse, indgår disse ikke i vurderingen af, om din bacheloruddannelse opfylder en uddannelses adgangskrav.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du i nogle tilfælde supplere din bacheloruddannelse.

Krav til beskæftigelse

For at blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse er der desuden krav om, at du skal være i relevant beskæftigelse sideløbende med uddannelsen. Beskæftigelseskravet kan opfyldes på tre måder. Du kan:

  1. være i relevant beskæftigelse som ansat i en offentlig eller privat virksomhed mindst 25 timer om ugen i gennemsnit

    eller

  2. være beskæftiget i en fagligt relevant selvstændig etableret virksomhed mindst 25 timer om ugen. Virksomheden skal have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter.

    eller

  3. være beskæftiget som iværksætter med en fagligt relevant selvstændig virksomhed mindst 25 timer om ugen. Din virksomhed skal have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller være tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Du kan læse mere om kravene til beskæftigelse, og hvordan de skal dokumenteres her

Selvom du opfylder kravene, er du ikke sikker på en plads

Der er et begrænset antal pladser på SDU's erhvervskandidatuddannelser. Det betyder, at du ikke er sikker på en plads, selvom du lever op til adgangskravene. Hvis vi modtager flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere. Hvis vi modtager flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere. Du kan læse om udvælgelseskriterierne på siderne for de enkelte uddannelser.

Krav til dine sprogkundskaber

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at du dokumenterer dit niveau i enten dansk eller engelsk, afhængig af undervisningssproget på den uddannelse, du søger. Du kan læse mere om kravene her

Har du allerede en kandidat?

Hvis du allerede har bestået en kandidatuddannelse, er det ikke sikkert, at du kan blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse. Her gælder samme regler, som for optagelse på en ordinær kandidatuddannelse. Du kan læse nærmere om kandidatreglen her.

Sidst opdateret: 01.02.2024