Skip to main content

Adgangskrav til erhvervskandidatuddannelser

Du skal have en bachelor eller en professionsbachelor

For at blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden uddannelse på et tilsvarende niveau. Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav på siderne for de enkelte uddannelser.

Når du søger optagelse på en erhvervskandidatuddannelse, er det som udgangspunkt kun din bacheloruddannelse, der kigges på. Har du bestået andre uddannelser eller kurser efter afslutningen af din bacheloruddannelse, indgår disse ikke i vurderingen af, om din bacheloruddannelse opfylder en uddannelses adgangskrav.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du i nogle tilfælde supplere din bacheloruddannelse.

Krav til beskæftigelse

Der er krav om at du skal være i relevant beskæftigelse. Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på. Du kan være ansat i en offentlig eller privat virksomhed med en aftale om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit.

eller

 Du kan være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Du kan læse mere om de krav der stilles til beskæftigelse og hvordan det skal dokumenteres her.

Krav til dine sprogkundskaber

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at du dokumenterer dit niveau i enten dansk eller engelsk, afhængig af undervisningssproget på den uddannelse, du søger. Du kan læse mere om kravene her.

Selvom du opfylder kravene, er du ikke sikker på en plads

Der er et begrænset antal pladser på SDU's erhvervskandidatuddannelser. Det betyder, at du ikke er sikker på en plads, selvom du lever op til adgangskravene. Hvis vi modtager flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere. Det gør vi med udgangspunkt i faglige kriterier fra den adgangsgivende uddannelse, der varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan læse om udvælgelseskriterierne siderne for de enkelte uddannelser.

Har du allerede en kandidat?

Hvis du allerede har bestået en kandidatuddannelse, er det ikke sikkert, at du kan blive optaget på en erhvervskandidat. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget på en erhvervskandidat, hvis din gamle kandidat er statsfinansieret og mindre end seks år gammel.

Dispensation og undtagelser

Der er dog en række undtagelser. Du kan søge dispensation til at blive optaget på en ny uddannelse, hvis:

  1. du kan dokumentere helbredsmæssige årsager, der gør, at du ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet
  2. du har en forældet videregående uddannelse. Ved forældet forstås, at uddannelsen ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet i mindst 5 år, eller at uddannelsen er ændret væsentligt eller helt er bortfaldet.

Desuden gælder reglen ikke, hvis du søger om optagelse på en uddannelse, der på forhånd er udpeget til at opfylde et særligt arbejdsmarkedsbehov. På Syddansk Universitet vil det i 2019 omfatte følgende erhvervskandidatuddannelser:

  • Datalogi
  • Revision

Ansvarlig for siden: Studieservice – Strategi & Kommunikation

Sidst opdateret: 26.11.2018