Skip to main content
DA / EN

Supplering til erhvervskandidatuddannelse

Hvis du har en relevant bacheloruddannelse, men mangler et eller flere specifikke fag for at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse, så kan du muligvis supplere din bacheloruddannelse. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for suppleringsfagene.

Hvis du stadig er i gang med din bacheloruddannelse er det lettest at tage de manglende fag som valgfag. Hvis det ikke er muligt, kan du søge optagelse på relevante enkeltfag, fx via SDU’s tompladsordning. Suppleringsfag må maksimalt have et omfang af 30 ECTS. Det er vigtigt, at du afslutter fagene, inden du færdiggør din bacheloruddannelse.

Hvis du har færdiggjort din bacheloruddannelse skal du søge om optagelse på den ønskede kandidatuddannelse, inden du kan tage suppleringsfag. På nogle uddannelser er det nemlig muligt at blive optaget på betingelse af, at du følger et eller flere suppleringsfag umiddelbart inden studiestart eller sideløbende med kandidatuddannelsen. Om du kan optages betinget af suppleringsfag, og i givet fald hvor mange fag du kan supplere med, afhænger af reglerne for den enkelte uddannelse. Læs mere på de enkelte uddannelsers sider.
Hvis du kan optages betinget af suppleringsfag, sørger universitetet for at tilmelde dig de relevante fag. 

Kan du supplere mellem bachelor og kandidat?

Det er ikke muligt for dig at bestå suppleringsfag, i perioden fra du afslutter din bacheloruddannelse, til du bliver optaget på din kandidatuddannelse. Det skyldes et politisk ønske om at begrænse omfanget af faglig supplering.

Hvis du alligevel har bestået relevante fag mellem bachelor og kandidat, kan fagene dog erstatte det krav om supplering, som din optagelse ellers ville være betinget af. Det kræver dog, at du, på baggrund af din bacheloruddannelse alene, opfylder kriterierne for at blive optaget betinget af supplering.

Hvis du har en relevant bacheloruddannelse, men mangler et eller flere specifikke fag for at opfylde adgangskravene til en erhvervskandidatuddannelse, så kan du muligvis supplere din bacheloruddannelse. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for suppleringsfagene.

Hvis du stadig er i gang med din bacheloruddannelse er det lettest at tage de manglende fag som valgfag. Hvis det ikke er muligt, kan du søge optagelse på relevante enkeltfag, fx via SDU’s tompladsordning. Suppleringsfag må maksimalt have et omfang af 30 ECTS. Det er vigtigt, at du afslutter fagene, inden du færdiggør din bacheloruddannelse.

Hvis du har færdiggjort din bacheloruddannelse skal du søge om optagelse på den ønskede erhvervskandidatuddannelse, inden du kan tage suppleringsfag. På nogle uddannelser er det nemlig muligt at blive optaget på betingelse af, at du følger et eller flere suppleringsfag umiddelbart inden studiestart eller sideløbende med erhvervskandidatuddannelsen. Om du kan optages betinget af suppleringsfag, og i givet fald hvor mange fag du kan supplere med, afhænger af reglerne for den enkelte uddannelse. Læs mere på de enkelte uddannelsers sider.
Hvis du kan optages betinget af suppleringsfag, sørger universitetet for at tilmelde dig de relevante fag. 

Kan du supplere mellem bachelor og erhvervskandidat?

Det er ikke muligt for dig at bestå suppleringsfag, i perioden fra du afslutter din bacheloruddannelse, til du bliver optaget på din erhvervskandidatuddannelse. Det skyldes et politisk ønske om at begrænse omfanget af faglig supplering.

Hvis du alligevel har bestået relevante fag mellem bachelor og erhvervskandidat, kan fagene dog erstatte det krav om supplering, som din optagelse ellers ville være betinget af. Det kræver dog, at du, på baggrund af din bacheloruddannelse alene, opfylder kriterierne for at blive optaget betinget af supplering.

Sidst opdateret: 26.02.2018