Skip to main content

Betaling og støtte

Hvad dækker betalingen på din masteruddannelse?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg, som afholdes således:

  • Eksamen, der følger umiddelbart efter fagets gennemførsel
  • Den tilhørende reeksamen, hvis du ikke består den første ordinære eksamen
  • Et andet ordinært eksamensforsøg, som afholdes inden for et år efter første ordinære eksamen.
  • Hvis du ønsker at følge undervisningen igen, giver fornyet betaling med 50 % af fagets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat, at det ønskede fag oprettes igen, og  der er ledige pladser på holdet.
  • Hvis du ved dispensation tildeles et fjerde eksamensforsøg koster det 1500 kr
Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle eksamensforsøg. Ved yderligere forsøg vil en fornyet betaling på 50 % af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en eksamen på grund af dokumenterede uregelmæssigheder,  som har medført en sanktion fra rektor, kan der opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

  • For masterprojektet 50 % af den oprindelige pris
  • For skriftlige eller mundtlige kan der opkræves en betaling på 1.500 kr. pr. prøveforsøg, uden at der gives adgang til undervisningen igen.

 

Universitetet forbeholder sig ret til eventuelle prisændringer.

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister:
Fag i foråret:  31. december er sidste betalingsfrist
Fag i efteråret: 31. juli er sidste betalingsfrist

Du er selv ansvarlig for at sikre at der er betalt for din deltagelse i et givent fag. Overholdes betalingsfristen ikke, bliver du frameldt dit studie efter en kort  rykkerprocedure.  Herved mister du adgang til undervisningsmaterialer, eksamen med mere.  Mener du der er sket en fejl , skal du kontakte efteruddannelse@sdu.dk . 

Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget til SDU's Efteruddannelse og din  uddannelseskoordinator inden 31. august for efterårsfag eller inden 31. januar for forårsfag. Har du deltaget i internater, fratrækkes prisen for dette inden refusion.  Efterfølgende refusion kan kun finde sted, hvis særlige forhold kan dokumenteres . Dette skal som hovedregel være først i semestret eller  inden opstart af faget, så SDU kan tilbyde pladsen til en anden.

 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDU's Efteruddannelse.

 

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDU's salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra fakturadato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.