Uddannelsens opbygning

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Grundlæggende styring af robotter 
  2. Autonome robotter 
  3. Mobile robotsystemer 
  4. Regulering og kontrol af robotsystemer 
  5. Robotter i kontekst/Experts in Teams 
  6. Valgfrie studier/bachelorprojekt.

Fag på 1. år: Grundlæggende styring af robotter. Autonome robotter. Semesterprojekter.

Civilingeniøruddannelsen består af en treårig bachelor- og en toårig kandidatuddannelse. I din studietid kan du bl.a. arbejde med iværksætteri og gennemføre projekter i samarbejde med virksomheder. Der er også mulighed for at tage en del af studiet i udlandet.

Uddannelsens opbygning

Klik på oversigten for at se en større version. 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester arbejder du med styring af robotter. Dette understøttes af teoretiske moduler i fysik, elektronik, matematik og computermatematik og du kommer til at programmere en robot til at kunne løse simple problemer.

2. semester
Semestret handler om forståelse af fysiske og mekaniske fænomener, elektronisk behandling i såvel analoge og digitale systemer og udvikling af applikationer i et objektorienteret programmeringssprog ved hjælp af en formel softwareudviklingsmetode. Du kommer gennem den ingeniørmæssige udviklingsproces fra forståelse af de naturvidenskabelige forhold og vurdering af de tekniske muligheder til det endelige design af et apparat. 

3.semester
Her lærer du om signalbehandling, datakommunikation operativsystemer og matematisk modellering. Signalbehandling er en central kompetence, da robotter udstyres med et stadigt stigende antal og typer af sensorer (optiske, akustiske, elektriske, kameraer mv.), så man kan styre og overvåge robottens bevægelser.

4. semester
Du lærer om indlejrede systemer, som er vigtige, da robotter ofte indeholder en programmerbar processor og/eller digital programmerbar elektronik. Du bliver i stand til at analysere kravene til et indlejret system, designe og udvikle digital elektronik og hardwarenære realtids programmer. Du lærer også om reguleringsteknik.

5. semester
På dette semester bliver du introduceret til forskningsområderne robotics, computer vision og kunstig intelligens. Derudover skal du arbejde med videregående programmering (algoritmer og datastrukturer) og statistik.
 
6. semester
Her laver du først og fremmest bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre, og bachelordelen rundes desuden af med et kursus i videregående matematik, videnskabsteori og et valgfag.

Eksempler på bachelorprojekter (titler):
- Billig bærbar krops-tracking
- Præcis dronenavigation ved brug af RTK GNSS
- Hovedtelefon korrektion med Analog Devices Blackfin.

Læs mere om Studieordning og fag.

Kandidatuddannelsen

Den egentlige kandidatuddannelse til civilingeniør tager to år. Her vælger du at specialisere dig i enten Avanceret robotteknologi eller Droneteknologi.. Læs mere om Robotteknologis kandidatdel.

Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi (Bachelor)

læs mere

Diplom- eller civilingeniør?

Opbygning af ingeniørstudierne - både diplomingeniør og civilingeniør

Læs mere

IT Camp for piger 2020

Er du pige og interesseret i IT? Kom til IT Camp for piger den 7.-8. november 2020 på SDU i Odense.

Læs mere