Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i robotteknologi varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Grundlæggende styring af robotter 
  2. Autonome robotter 
  3. Mobile robotsystemer 
  4. Regulering og kontrol af robotsystemer 
  5. Robotter i kontekst/Experts in Teams 
  6. Valgfrie studier/bachelorprojekt.

Fag på 1. år: Grundlæggende styring af robotter, autonome robotter, semesterprojekter.

Civilingeniøruddannelsen består af en treårig bachelor- og en toårig kandidatuddannelse. I din studietid kan du bl.a. arbejde med iværksætteri og gennemføre projekter i samarbejde med virksomheder. Der er også mulighed for at tage en del af studiet i udlandet.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester arbejder du med styring af robotter. Dette understøttes af teoretiske moduler i fysik, elektronik, matematik og computermatematik og du kommer til at programmere en robot til at kunne løse simple problemer.

2. semester
Semestret handler om forståelse af fysiske og mekaniske fænomener, elektronisk behandling i såvel analoge og digitale systemer og udvikling af applikationer i et objektorienteret programmeringssprog ved hjælp af en formel softwareudviklingsmetode. Du kommer gennem den ingeniørmæssige udviklingsproces fra forståelse af de naturvidenskabelige forhold og vurdering af de tekniske muligheder til det endelige design af et apparat. 

3.semester
Her lærer du om signalbehandling, datakommunikation operativsystemer og matematisk modellering. Signalbehandling er en central kompetence, da robotter udstyres med et stadigt stigende antal og typer af sensorer (optiske, akustiske, elektriske, kameraer mv.), så man kan styre og overvåge robottens bevægelser.

4. semester
Du lærer om indlejrede systemer, som er vigtige, da robotter ofte indeholder en programmerbar processor og/eller digital programmerbar elektronik. Du bliver i stand til at analysere kravene til et indlejret system, designe og udvikle digital elektronik og hardwarenære realtids programmer. Du lærer også om reguleringsteknik.

5. semester
På dette semester bliver du introduceret til forskningsområderne robotics og kunstig intelligens. Derudover skal du arbejde med videregående programmering (algoritmer og datastrukturer) og statistik.
 
6. semester
Her laver du først og fremmest bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre, og bachelordelen rundes desuden af med et kursus i videregående matematik, videnskabsteori og et valgfag.

Eksempler på bachelorprojekter (titler):
- Billig bærbar krops-tracking
- Præcis dronenavigation ved brug af RTK GNSS
- Hovedtelefon korrektion med Analog Devices Blackfin. 

Du kan læse beskrivelser af de enkelte fag ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan ugeskemaet kan se ud for en studerende på 1. semester af robotteknologi. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ og frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Grundlæggende elektronik
08:00 - 12:00
Øvelser

Grundlæggende elektronik
08:00 - 12:00
Undervisning

Semesterprojekt i grundlæggende styring af robotter
08:00 - 12:00
Undervisning

Robotters fysik
08:00 - 12:00
Undervisning

Robotteknologisk matematik
12:00 - 16:00
Undervisning

Robotteknologisk matematik
12:00 - 16:00
Forelæsning

Semesterprojekt i grundlæggende styring af robotter  
12:00 - 14:00
Studiecafé

Matematiske metoder i programmering
12:00 - 16:00
Undervisning

Robotteknologisk matematik
12:00 - 14:00
Øvelser

   

Robotteknologisk matematik 14:00 - 16:00
Undervisning

 Robotteknologisk matematik
16:00 - 18:00
Øvelser

Se flere eksempler på ugeskemaer her.