Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Negot-uddannelsen, optages du i første omgang på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Har du allerede en erhvervsakademiuddannelse?
Hvis du har en fagligt beslægtet erhvervsakademiuddannelse, f.eks.  hvis du er markedsføringsøkonom, kan du måske  få merit på bacheloruddannelsen i negot engelsk. Læs mere om dine muligheder.


Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

Negot-uddannelsen består af en humanistisk del og en samfundsvidenskabelig del, som hver udgør 50 % af studiet.

DEN HUMANISTISKE DEL består af følgende hovedområder:

Sprogfærdighed: Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed

Kommunikation: Interkulturel kommunikation, forhandlingsteori og - træning, erhvervskommunikation

Historie og samfundsforhold, kultur

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE DEL består af følgende hovedområder:

Økonomi: International økonomi, virksomhedsøkonomi

Erhvervsøkonomi: Erhvervsøkonomi, statistik, organisation, erhvervsret, international ledelse

Marketing: Forbrugeradfærdsteori, marketing, markedsanalyse

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-11
Læse litteratur og tage noter
Kl. 8-10
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 8-10
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 10-12
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 10-12
Holdundervisning 
[kursus C]
Kl. 10-12

Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 12-14
Forelæsning
[kursus B]
Kl. 13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl.13-14
Læse litteratur på campus
Kl. 12-14
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 12-14
Øvelsestimer
[kursus B]
Kl. 14-16
Finde litteratur til opgave
 
Kl. 14-16
Forelæsning
[kursus B]
Kl. 14-16
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl. 16-18
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 18-20
Arbejde på skriftlig aflevering
Kl.19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning

De fleste bachelorstuderende på Negot studiet vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Igen er det op til dig og dine interesser at kombinere de mange muligheder. Dit valg kan åbne op for helt nye jobmuligheder.