Skip to main content

Hvis du har en fagligt beslægtet erhvervsakademiuddannelse, f.eks. hvis du er markedsføringsøkonom, kan du søge merit sådan, at bacheloruddannelsen i negot engelsk varer kortere tid.

Adgangskrav
Du skal stadig opfylde de sædvanlige adgangskrav til bacheloruddannelsen i negot engelsk, uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Du søger om optagelse på uddannelsen via den sædvanlige optagelsesprocedure.

Få godskrevet din erhvervsakademiuddannelse
Når du er blevet optaget på bacheloruddannelsen i negot engelsk, kan du søge om merit for din erhvervsakademiuddannelse. Vær opmærksom på, at studienævnet tildeler dig merit på baggrund af en individuel konkret vurdering af din erhvervsakademiuddannelse.