Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Det første semester er fælles for alle studerende og består af en række tværfaglige moduler. Efter første semester består uddannelsen både af fællesfag og fag fra den valgte studielinje.

Du kan vælge mellem følgende tre linjer:

  1. Bevægelse og læring
  2. Fysisk aktivitet, træning og sundhed
  3. Idræt, innovation og entreprenørskab

Tredje år af studiet består af et tilvalg på 45 ECTS og et bachelorprojekt på 15 ECTS.

Tilvalget kan være:

  • Et idrætsrelateret tilvalg – fx et tilvalg i fysisk aktivitet og sundhed
  • Et tilvalg inden for den gymnasiale fagpakke – fx dansk, biologi, samfundsfag - hvis du ønsker at blive gymnasielærer
  • Et tilvalg inden for et helt andet område, som har din interesse og kan udvikle dine faglige kompetencer 

Gennem linjevalg, valg af tilvalg og eventuel kandidatuddannelse har du mulighed for at skabe din egen unikke profil. Du kan også gøre brug af uddannelsens gode muligheder for at tilbringe studietid i udlandet.

Oversigt over uddannelsens overordnede opbygning

Året deles op i fire perioder (kvarterer) med praktisk og teoretisk undervisning inden for hvert modul. Hvert kvarter består af otte ugers undervisning og en uge til prøver.

Uddannelses_oversigt

Fællesfagene omfatter 65 ECTS, med 50 ECTS placeret på 1. studieår, og 15 ECTS placeret på 2. studieår. Fagene benævnes FF1-FF10 og fremgår af nedenstående oversigt:

Faellesfag


Studielinjer

På bacheloruddannelsens andet semester påbegynder du specialiseringen inden for én af følgende tre studielinjer:

1. Studielinjen "Bevægelse og læring"

Vælger du "Bevægelse og Læring" vil du efter endt kandidatuddannelse kunne arbejde med at undervise på gymnasiet og på andre ungdomsuddannelser, på højskoler og tilsvarende uddannelsesinstitutioner.

Du kan også arbejde med at organisere eller indgå i forløb relateret til bevægelse og læring fx i folkeskoler.

Endelig vil du kunne arbejde med at igangsætte og organisere aktiviteter forbundet med fx foreningsidrætten eller forskellige former for af aktiv ferie.

Oversigt over uddannelsen med linjefaget "Bevægelse og Læring:

Linje_Bevaegelse


2. Studielinjen "Fysisk aktivitet, træning og sundhed"

Vælger du "Fysisk aktivitet, træning og sundhed" vil du efter endt kandidatuddannelse kunne arbejde med træning og sundhed som sundhedsfremme i hele livsforløbet fra barndom til ungdom over arbejdsliv til alderdom.

Det kunne fx være i kommunernes forebyggelsescentre, i private virksomheder, på arbejdspladser eller i skoler, på fitness-området eller som personlig træner.

Oversigt over uddannelsen med linjefaget "Fysisk aktivitet, træning og sundhed:

Linje_Fysisk


3. Studielinjen "Idræt, innovation og entreprenørskab"

Vælger du "Idræt, innovation og entreprenørskab" vil du efter endt kandidatuddannelse eksempelvis kunne arbejde med at facilitere, designe og drive din egen virksomhed.

Du vil også kunne arbejde med bevægelsesinnovation i organisationer. Herunder indgå i, igangsætte og gennemføre forandringsledelse- samt produkt- og serviceudviklingsprocesser med fokus på idræt og bevægelse. 

Det vil også være muligt at arbejde som sundhedsinnovator eller innovationskonsulent i virksomheder, der arbejder med digital design af koncepter, som understøtter bevægelse (fx designe byfornyelse og aktive uderum) eller med at skabe events.

Ligeledes vil du kunne arbejde med bevægelsesudvikling på børne-ungeområdet og ældreområdet.

Oversigt over uddannelsen med linjefaget "Idræt, Innovation og entreprenørskab":

Linje_innovation

 


  • Alle studielinjer åbner for mange forskellige jobmuligheder efter endt uddannelse.
  • studieordningen finder du flere detaljer om basisår, studielinjer, fag osv.