Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Herunder kan du se et skema over fagenes placering og fordeling på bacheloruddannelsen på de tre studielinjer:

  • Talentudvikling og eliteidræt
  • Bevægelse og læring
  • Sundhed og fysisk aktivitet

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen på Idræt og sundhed. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 08-11
Boldspil og teamudvikling
(Casearbejde)
 
Kl. 08-12
Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer
(Holdundervisning)
 
Kl. 08-11
Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer
(Forelæsning)
 
Kl. 08-11
Boldspil og teamudvikling  (Holdundervisning)
Kl. 11-16
Boldspil og teamudvikling
(Forelæsning)
 
 
Kl. 11-14
Boldspil og teamudvikling (Casearbejde)
Kl. 11-14
Boldspil og teamudvikling  (Undervisning på boldbaner)
Kl. 11-14
Boldspil og teamudvikling (Undervisning på boldbaner)
 
Kl. 14-16
Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer 
(Tutor, studiegruppe)
Kl. 14-16
Boldspil og teamudvikling  (Forelæsning)