Skip to main content

Karriere

Nedenstående kompetencebeskrivelser er gældende for optaget 2019.


Formål med bacheloruddannelsen Idræt og sundhed

Formålet med bacheloruddannelsen i Idræt og sundhed er at kvalificere den studerende til at virke indenfor områderne undervisning, sundhed, innovation samt kultur- og fritid med afsæt i og brug af idræt, bevægelse og fysisk aktivitet.

Desuden er formålet at give den studerende mulighed for at videreuddanne sig på kandidatniveau

På Idræt og sundhed følger den studerende en række basismoduler. Derudover vælger den studerende en af tre studielinjer, der giver specialkompetencer inde for enten: bevægelse og læring, fysisk aktivitet, træning og sundhed eller innovation og entreprenørskab.

Hvis du vil se mere om, hvilke muligheder for kombinationer du får med denne uddannelse, kan du gå ind på DIVA og sætte idræt og sundhed som bacheloruddannelse. Så kommer de forskellige muligheder frem.  

Slutkompetencemål

1. Viden – dimittenden har:

 • grundlæggende indsigt i og forskningsbaseret viden om idræt, sundhed og bevægelse som flerfagligt felt, herunder:
  • viden om idræt, bevægelse og fysisk aktivitets betydning for menneskets liv og sundhed gennem hele livsløbet
  • viden om idræt og bevægelsens betydning i og for samfundet
 • grundlæggende viden om videnskabsteori i relation til idræt og sundhed
 • specialiseret viden om enten, sammenhænge mellem bevægelse og læring, fysisk aktivitet som sundhedsfremme eller om iværksætteri og innovation inden for idræt og sundhed

2. Færdigheder – dimittenden kan:

 • udføre og formidle forskellige idrætslige færdigheder
 • udvikle, igangsætte og evaluere idræts- og bevægelsesaktiviteter:
  • for forskellige målgrupper og 
  •  i såvel kommercielle, private som offentlige organisationer.
 • tilrettelægge aktiviteter, der fremmer rela­tioner og motivation
 • foretage informationssøgning og formidle grundlæggende idrætsfaglige forskningsresultater
 • anvende teorier og metoder i analyser af idræts- og sundhedsfaglige problemstillinger
 • forholde sig kritisk-refleksivt til problemstillinger og praksis inden for det idræts- og sundhedsfaglige område på basis af relevante teorier og metoder
 • specialiserede færdigheder inden for enten organisering af lærings- og undervisningsprocesser, tilrettelæggelse af målrettede træningsforløb eller facilitering af produkt og serviceudvikling 

3. Kompetencer - dimittenden kan:

 • kombinere viden fra forskellige fagområder med henblik på at udvikle, gennemføre og evaluere bevægelsesaktiviteter indenfor det idræts- og sundhedsfaglige område
 • bidrage til udvikling og gennemførelse af større og mindre udviklings- og interventionsprojekter inden for idræts- og sundhedsområdet
 • opstille problemstillinger og undersøge dem med udgangspunkt i akademiske forskningsmetoder
 • analysere og vurdere relevante idræts- og sundhedsmæssige professionelle problemstillinger
 • vidensdele, undervise og rådgive inden for idræts- og sundhedsområdet

Jobmuligheder

På uddannelsen Idræt og sundhed tilegner du dig en række kompetencer, du kan sætte i spil i forhold til arbejdsmarkedet og dit drømmejob.

Jobmulighederne afhænger af den fagkombination, du vælger på studiet samt dine interesser og øvrige studieaktiviteter.

To typer af dimittender

Idrætsstudiet kan afsluttes på to niveauer, og der er derfor to typer dimittender:

 • Dimittender med en afsluttet bacheloruddannelse (B.Sc.) 
 • Dimittender med en kandidatuddannelse (cand.scient. eller cand.mag.)

Beskæftigelseseksempler

Som konkrete eksempler på beskæftigelsesområder kan nævnes: 

 • Social- og sundhedssektoren 
 • Kultur- og fritidssektoren 
 • Ungdomsuddannelser 
 • Idrætsefterskoler og idrætshøjskoler 
 • Interesse- og idrætsorganisationer