Skal du supplere?

NYT i 2020

Genberegning af karaktergennemsnit
Vi forventer reglen, vi beskriver herunder træder i kraft fra optagelsen af studerende i 2020.

Hvis du afslutter hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2020, skal du være opmærksom på, at dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen kan blive lavere, efter du har suppleret.
Den karakter du får i den gymnasiale supplering, kommer nemlig til at indgå i dit samlede karaktergennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker dit gennemsnit ned. Du kan altså ikke forbedre dit gennemsnit ved at supplere.

Vi genberegner dit karaktergennemsnit

Når vi får dit eksamensresultat efter supplering, genberegner vi dit karaktergennemsnit og hvis det bliver lavere end dit tidligere karaktergennemsnit, vil det være det nye, der gælder.
Dit karaktergennemsnit bliver kun genberegnet på den eller de uddannelser, hvor dit suppleringsfag er et specifikt adgangskrav og gælder kun de uddannelser, du søger om optagelse på i kvote 1.

 

Genberegningen påvirker ikke karakterkravet

På de uddannelser hvor der er karakterkrav i kvote 1, går vi ud fra dit originale karaktergennemsnit på dit eksamensbevis fra din gymnasiale eksamen. Genberegningen har kun indflydelse på dit karaktergennemsnit i forhold til adgangskvotienten.

Hvis dit karaktergennemsnit bliver lavere end adgangskvotienten

Du mister din studieplads, hvis dit genberegnede karaktergennemsnit bliver lavere end den adgangskvotient, der opstår på den uddannelse, du har søgt ind på.
Det gælder også, selvom du først får dit eksamensresultat efter sommersupplering lige omkring studiestart den 1. september.

Vi anbefaler, at du følger og består gymnasiale suppleringskurser eller HF-enkeltfagskurser, for at komme til at opfylde adgangskravene.

Du kan se fagudbud, kursuslængde og læse om ansøgning og økonomi på ug.dk eller www.vuc.dk.

I ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal du krydse af, hvornår du færdiggør din supplering og skrive hvilket fag og niveau, du supplerer.

Søger du ind på Meritordningen på Erhvervsøkonomi, HA, skal du gøre opmærksom på din supplering, når du sender din ansøgning til os via ansøgningsportalen DANS.

Selvom du supplerer, må du gerne søge senest 22. marts kl. 12.00 og deltage i optagelsesprøverne i kvote 2.

Obs! Du har ikke mulighed for at forbedre gennemsnittet i din adgangsgivende eksamen ved at supplere.

Supplering, du afslutter før 5. juli

Afslutter du suppleringen før 5. juli, kan du nå at supplere et eller flere fag og niveauer.

Eksamensbeviset for supplering, du afslutter før 5. juli, skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Er du ansøger til Meritordningen på Erhvervsøkonomi, HA, skal du uploade eksamensbeviset for supplering, du afslutter før 5. juli, til SDU på OptagSDU.

Supplering, du afslutter efter 5. juli (sommersupplering)

Supplerer du efter 5. juli, skal du bestå suppleringen og opfylde de specifikke adgangskrav senest 31. august. Din optagelse er betinget af, at du består suppleringen.

Eksamensbeviset for supplering, du afslutter efter 5. juli, skal du uploade til SDU på OptagSDU. Det gælder også, hvis du søger ind på Meritordningen på Erhvervsøkonomi, HA.

Supplerer du for at opfylde et karakterkrav? 

Supplerer du for at forbedre gennemsnittet i en fagkombination, og derved komme til at opfylde et karakterkrav, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli.

Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Der er særlige regler for betinget optagelse/sommersupplering på uddannelserne Medicin, Psykologi og Klinisk biomekanik.

Søger du ind på disse uddannelser, kan du kun supplere ét niveau på et enkelt fag efter 5. juli. Suppleringen skal være afsluttet inden studiestart, altså senest 31. august og din optagelse er betinget af, at du består suppleringen.

Hvis du søger vinterstart på Medicin og Klinisk Biomekanik

Du kan supplere flere fag og niveauer, hvis du søger vinterstart. Suppleringen skal være afsluttet og bestået senest 31. januar, og din optagelse er betinget af, at du består suppleringen.

Eksamensbeviset for supplering sender du til os på optag@sdu.dk senest 31. januar.

Kompetencevurdering og dispensation fra adgangskrav

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede fag og niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge om dispensation fra adgangskravet, hvis du på anden vis har fået kvalifikationer, der svarer til adgangskravet. Læs mere om muligheden for dispensation her.