Skip to main content

Identificering af patienter med risiko for forringelser på skadestuer

Projektets formål/vision

Projektet ønsker at reducere antallet af uforudsete forværringer af patienter i skadestuerne ved at se på, hvordan data fra de informationssystemer, som hospitalerne allerede benytter i dag, kan anvendes til spotte de akutte patienter, der er i risikozonen for at udvikle uventede livstruende komplikationer. Projektet bygger på erfaringer fra delprojektet Identifikation af højrisikopatienter under Patient@home, hvor man arbejdede på at udvikle et nyt system til identifikation af risikopatienter Patient Deterioration Warning System (PDWS).

PDWS er på nuværende tidspunkt integreret til skadestuens overvågningssystemer, men med dette projekt ønsker man at videreudvikle systemet ved at inddrage data, som består af information fra patienternes selv samt data indhentet før ankomsten til skadestuen i ambulancer. Projektet vil også undersøge i hvilken grad PDWS kan reducere graden af patienter med forværringer.

 

Projektets outcome:

  • Udvikling af det tværfaglige forskningssamarbejde mellem ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab.
  • En videreudvikling af det nuværende PDWS til også at inkludere patientdata fra før indlæggelsen.
  • Evaluering af PDWS’ effekt. 
     

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Thomas Schmidt, Post.doc, Mærsk McKinney Møller Instituttet

 

Partnere

Uffe Kock Wiil, Professor, Mærsk McKinney Møller Instituttet
Annmarie Touborg Lassen, Professor, Klinisk Institut
Mikkel Brabrand, Lektor, Institut for Regional Sundhedsforskning
Kristian Kidholm, Lektor, SUND, Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning.

Sidst opdateret: 20.09.2018