Skip to main content
Automatisering

Skræddersyet automatisering er vejen frem for SMV'er

David Grube havde i sin ph.d.-afhandling egentlig sat sig for at udvikle en generisk automatiseringsproces for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), men nåede kort inde i processen til den konklusion, at dette ikke kunne lade sig gøre. Dertil er SMV’erne simpelthen for forskellige. I stedet etablerede han et læringsmiljø, hvor virksomhederne kan blive eksponeret for teknologier, der passer ind i netop deres kontekst.

SMV’er udgør 99 procent af alle virksomheder i Europa og står for knap 60 procent af værdiskabelsen i Europa, men de presses hårdt fra konkurrerende virksomheder fra lavtlønslande. SMV’er er kendetegnet ved høj fleksibilitet, men også relativ lav produktivitet; det sidste kan dog afhjælpes igennem automatiserede produktionssystemer og innovative tilgange til produktudvikling.

- Vi står foran den fjerde industrielle revolution, hvor digitale teknologier såsom Internet of Things kan hjælpe SMV’erne ud på de globale markeder, men vi har brug for nye initiativer for at indfri potentialet.

Uudnyttet potentiale for IoT i SMV’er

Sådan lyder det fra David Grube Hansen fra SDU Technology Entrepreneurship and Innovation (TEI-sektionen) ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg. Sektionen forsker indgående i automatiseringsløsninger for SMV’er. David Grube Hansen har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling, hvor han kiggede på, hvordan nye teknologier kan hjælpe SMV’erne ud på de globale markeder.

Digitale teknologier såsom Internet of Things-teknologier sænker produktions- og logistikomkostninger. Derfor burde det være en topprioritet for SMV’er. Derfor er det også paradoksalt, at min undersøgelse viste, at IoT faktisk har en lav bevågenhed hos dem

siger David Grube Hansen

Problem: Virksomheder er for forskellige

SDU-forskeren fortæller, at SMV’erne ikke ligesom store globale virksomheder har mulighed for og kapacitet til at sætte otte ingeniører i R&D-afdelingen til at kigge på en potentiel ny produktionsteknologi. Og når de besøger messer, hvor store, globale virksomheder præsenterer løsninger, så har de ikke de økonomiske muskler til at købe og integrere disse i deres egen virksomhed.

- Vi kan heller ikke lave en one-size-fits-all-automatiseringsløsning til SMV’erne; dertil er de simpelthen for forskellige. SDU Sønderborg ligger placeret tæt på Tyskland, men hvis vi kigger på virksomhederne, så er der en verden til forskel på dem, der ligger syd og nord for grænsen. Ja, der er faktisk en verden til forskel på virksomheder, der ligger side om side.

Unikt læringsmiljø

SMV’erne har altså ikke kompetencerne i egen virksomhed til at hoppe med på IoT-bølgen og de har ikke økonomien til at købe sig til løsninger, udviklet af globale virksomheder. Det ligner altså umiddelbart en gordisk knude.

Vi har løst problemet ved at lave et unikt læringsmiljø, som vi kalder Innovation Lab. Rummet er delt op i fire områder, som hver især symboliserer en del af innovationsprocessen, lige fra idéfasen over prototypeudvikling, inden det hele slutter af med først produktion og til sidst de forretningsmæssige aspekter af en given idé.

David Grube Hansen fortæller, at det handler om at etablere et miljø, hvor SMV’erne bliver eksponeret for teknologier, der er i deres kontekst.

- Vi havde f.eks. en virksomhed inde, hvor vi kiggede på deres produktionssetup. Ved at binde mandetimer og maskintimer sammen med IoT kunne vi via simulering hurtigt konstatere, at der var en flaskehals ved én af arbejdsstationerne, hvilket resulterede i, at medarbejderne ved den næste arbejdsstation havde en uforholdsvis høj ventetid. Det kunne virksomheden så handle på og reducere produktionstiden.

I et andet eksempel udvikler SDU-forskerne et system, der gør virksomhedsejeren i stand til at køre en hurtig simulering, så han ved en ordreforespørgsel med det samme kan fortælle kunden, hvornår ordren kan leveres.

- Selvsamme virksomhed havde konstant to medarbejder rendende rundt til at lede efter komponenter. Ved at tracke disse komponenter, blev der løsgivet en masse mandetimer, der nu bruges til at øge produktiviteten.

David Grube Hansen konklusion på SMV’ernes automatiseringsudfordring er altså et læringsmiljø, hvor universitet, virksomhed og automationseksperter sammen finder frem til en løsning.

- Så giver 1+1 nogle gange 3, griner han.

Afslutningsvis opfordrer han SMV’er til at kontakte konsulent Frank Jürgensen (juergensen@tek.sdu.dk) fra TEK Innovation eller TEI-sektionen ved SDU direkte. Sektionen er for tiden leadpartner for Interreg-projektet ’InProReg’, der netop har til formål at fastholde arbejdspladser og at styrke produktionen i regionen gennem nye systemer og smarte tilgange til styring af forsyningskæderne.

Ansvarlig for siden: Mads Clausen Instituttet

Redaktionen afsluttet: 21.02.2020