Skip to main content
intro MCI Insights #5

Hvem kan sige nej til ekstra vækst på 2,3 %?

I dette nyhedsbrev bringer vi en lang perlerække af arrangementer og initiativer, som har til formål at øge samarbejdet mellem jer virksomheder og os som universitet.

I den kommende tid byder Mads Clausen Instituttet således på Industry Day, morgenmøde, Matchmaking Day, seminar om Smart Products and Factories og, sidst men ikke mindst, konferencen ’100% Climate Neutrality’. Alle disse arrangementer kan du læse mere om i de følgende artikler.

Og så har vi bedt vor forsker, Wolf-Toke Franke tage et kig i krystalkuglen og komme med en række bud på, hvad der kan blive den næste disruption. Hvad skal din virksomhed være opmærksom på? Hvad bliver the next big thing?

Lektor Ferran Giones fortæller desuden om et pilotprojekt, som skal gøre Mads Clausen Instituttet endnu bedre til at samarbejde med virksomheder. Der er nemlig få ting i verden, som giver bedre mening end et tæt innovativt samarbejde mellem universitet og industri. Og hvis du skulle være i tvivl, om dette er korrekt, så viser en undersøgelse fra 2016, at den årlige vækst i virksomheder, som samarbejder med danske universiteter, er 2,3 pct. højere end i virksomheder, der ikke samarbejder. Og hvem kan sige nej til det?

God læselyst!

Horst-Günter Rubahn

Ansvarlig for siden: Mads Clausen Instituttet

Redaktionen afsluttet: 06.09.2019