Skip to main content

Litteratur og forskning

Undervisning redigeret

Litteraturliste 2023/24

  • Steen Beck: Didaktisk tænkning på arbejde. Frydenlund 2019. 
  • Jens Dolin mfl. (red.): Gymnasiepædagogik – en grundbog. 4. udg. Hans Reitzels Forlag 2020.
  • Dion Rüsselbæk Hansen, Lene Larsen & Michael Paulsen: Undervisning, dannelse og ungdomsliv - refleksionsperspektiver og læreruddannelse. Syddansk Universitetsforlag 2019.
  • Kompendiet: ”Tekstkompendium til Teoretisk Pædagogikum, forår 2024”, som indeholder den litteratur, der skal læses til de almendidaktiske moduler, og som ikke er optrykt i én af de to ovenstående grundbøger.
  • Tekster til de fagdidaktiske moduler, som vil blive lagt på Teams forud for modulerne. 

Vi anbefaler desuden indkøb af : 

  • Peter Hobel: Teopædopgaven – den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum – produkt og proces. Frederiksberg. Frydenlund 2019

Kompendium og bøger kan bestilles i Studenterboghandlen eller på mail: SDU@academicbooks.dkHusk at oplyse EAN-nummer.

 

Litteratur almendidaktik

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab Pædagogikumadministration

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2280
  • Fax: +45 6550 2830

Sidst opdateret: 04.12.2023